Batch #058 Fishtank 7 Farmhouse Ale

Bryggedato:
Original Gravity (OG):
«Ending Kettle»-effektivitet:
Malt:
Bitterhumle:
Smakshumle:
Aromahumle:
Kommentarer til bryggingen:
Gjær:
Tørrhumle:
Kommentarer til gjæringen:
Tappedato:
Final Gravity (FG):
Alkohol %:
Resulterende mengde:
Korkfarge:
Kommentarer til tappingen:
Smakskommentarer:

Innlegg som omhandler batch #058:

Oppskrift

Vi brygger shøl!